Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Ředitelka

Mgr. Eliška Pulkrabová

Třídní učitelky

I. třída (1. r.) – Mgr. Milena Pospíšilová

II. třída  (2. a 3. r.) – Mgr. Jana Bartíková

III. třída(4. a 5 r.) – Mgr. Jaroslava Ryglová

Metodik prevence SPJ a výchovný poradce

Mgr. Jaroslava Ryglová

Asistentka pedagoga

Mgr. Alena Rohárová

Vychovatelka školní družiny

Marcela Olivová

Vedoucí školní jídelny

Marie Sochnová

Školnice a uklízečka

Vendula Ferdová

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

1. pololetí                               4. září 2017 – 31. ledna 2018

2. pololetí                                  1. února 2018 – 29. června 2018

Podzimní prázdniny                26. října a 27. října 2017

Vánoční prázdniny                  23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Předání vysvědčení za první pololetí:    31. ledna 2018.

Pololetní prázdniny                2. února 2018

Jarní prázdniny                        26. února – 4. března 2018

Velikonoční prázdniny           29. března a 30. března 2018

Hlavní prázdniny                     2. července – 31. srpna 2018

Předání vysvědčení za druhé pololetí:   29. června 2018.

Školní rok 2018/2019 začne 3. září 2018.

 

PEDAGOGICKÉ RADY  A RODIČOVSKÉ SCHÙZKY

1. pedagogická rada                              29. 8. 2017

2. pedagogická rada                              8. 11. 2017

1. rodičovská schůzka                            8. 11. 2017           17. 00 hodin

 konzultační hodiny                                                    10. 1. 2018                        16.00 – 18.00 hodin

 3. pedagogická rada                              24. 1. 2018

4. pedagogická rada                             11. 4. 2018

2. rodičovská schůzka                           11. 4. 2018           17. 00 hodin

konzultační hodiny                                                     6. 6. 2018                         16. 00 – 18.00 hodin 

5. pedagogická rada                              20. 6. 2018

PITNÝ REŽIM

Pitný režim na škole je zajištěn následujícím způsobem:

Do oběda

Žáci si nosí sami do školy pití dle svého uvážení. Žáci si mohou objednat dvakrát týdně školní mléko. Objednávky přijímá pí. uč. Jaroslava Ryglová.

Během oběda

V prostorách jídelny je umístěna várnice s čajem nebo šťávou. Strávníci se obsluhují sami dle své potřeby.

Školní družina

Ve školní družině je umístěna volně přístupná várnice s čerstvým čajem nebo šťávou. Děti se mohou kdykoli obsloužit.

ORGANIZACE VYUČOVACÍHO DNE

Školní budova se otvírá v 7:00 hodin.

První zvonění je v 7:20 hodin.

  hodina přestávka
1 7:25–8:10 8:10–8:20
2 8:20–9:05 9:05–9:25
3 9:25–10:10 10:10–10:20
4 10:20–11:05 11:05–11:15
5 11:15–12:00 12:00 - 12:05
6 12.05 - 12.50  

DOKUMENTY

DokumentyO škole | Základní škola | Zájmová činnost | Školní jídelna | Mateřská škola 

© 2007–2012 ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou | webdesign & webhosting NOBEL SYSTEM