Základní škola a Mateřská škola Rokytnice nad Rokytnou

INFORMACE PRO RODIČE

Informace pro rodiče

Dne 12. 6. 2019 byli policisté z Policie ČR - OOP Okříšky šetřit stížnost na šikanu žáka naší školy, oznámenou anonymním e-mailem přímo Policii ČR bez vědomí školy a zákonných zástupců žáka!

 

Stížnost na šikanu zde prošetřovala ČŠI 22. 11. 2018 – 27. 11. 2018 s výsledkem:

1) Nevhodné výchovně-vzdělávací postupy. – NEPROKAZATELNÉ

2) Škola neřeší šikanu. – NEDŮVODNÉ

3) Nezajištěn dostatečný dohled nad žáky. – NEPROKAZATELNÉ

 

Další stížnost, tentokrát anonymní, přijela ČŠI prošetřovat 9. 1. 2019 do MŠ

1) Kontrola vstupu do budovy MŠ – NEBYLO ZJIŠTĚNO PORUŠENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU § 29 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

 

Škola během výuky a během přestávek vždy zajištuje dohled ve vnitřních a vnějších prostorách školy!

Škola vážně uvažuje o podání trestního oznámení za pomluvu a poškozování dobrého jména školy.

 

Vloženo: 13. 06. 2019O škole | Základní škola | Zájmová činnost | Školní jídelna | Mateřská škola 

© 2007–2012 ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou | webdesign & webhosting NOBEL SYSTEM